LIÊN HỆ

Start Again Corporation

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

Tên công ty
Start Again Corporation
Số bưu điện
210-0001
Địa chỉ
Kanagawa-Ken Kawasaki-Shi Kawasaki-Ku Honcho 1-3-3 JDS Building 201
Giám đốc đại diện
Mr. Pham Duc Phong
Ngày thành lập
Ngày 7 Tháng 6 năm 2019
Tổng vốn đầu tư
5,000,000 yên
Dịch vụ
 • Tư vấn phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp Việt tại Nhật
 • Tư vấn giải pháp nhân sự làm thêm
 • Tư vấn giải pháp nhân sự là quản lý
 • Tư vấn giải pháp nhân sự là lao động phổ thông
 • Giới thiệu việc làm cho người Việt tại Nhật
Giấy phép kinh doanh
 • 0200-01-131556
Giấy phép hoạt động
 • Giấy phép giới thiệu nhân sự 14-ユー301505
 • Giấy phép     20登ー004928