LIÊN HỆ

Start Again Corporation

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

Tên công ty
Start Again Corporation
Số bưu điện
210-0001
Địa chỉ
Kanagawa-Ken Kawasaki-Shi Kawasaki-Ku Honcho 1-3-3 JDS Building 201
Giám đốc đại diện
Mr. Pham Duc Phong
Ngày thành lập
Ngày 7 Tháng 6 năm 2019
Tổng vốn đầu tư
5,000,000 yên
Dịch vụ
Giấy phép kinh doanh
Giấy phép hoạt động