INTERNET MARKETING
Thiết kế và Design Websites
INTERNET DIGITAL SOLUTION
Không chỉ thay thế sức người mà còn nâng cao độ chính xác và hiệu quả công việc
MATCHING JAPANESE & VIETNAMESE COMPANIES
Hỗ trợ doanh nghiệp kết nối kinh doanh
HUMAN RESOURCE SOLUTION
Tập trung vào nguồn nhân lực Việt Nam
・ Giới thiệu công việc bán thời gian ・ Giới thiệu nhân viên toàn thời gian ・ Hỗ trợ kỹ năng đặc định
Previous
Next

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Tên Công Ty
Start Again Corporation
Địa Chỉ
1-3-3 Honcho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, Tòa nhà JDS 201
Giám Đốc Đại Diện
Phạm Đức Phong
Nhân Viên

※Cập nhật năm 2021 tháng 6

Ngày Thành Lập
Năm 2019 Tháng 6 Ngày 7
Vốn Đầu Tư
5,000,000 JPY
Dịch Vụ
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy Phép Hoạt Động

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

2021
Tháng 3 Ngày 1
Bắt đầu kinh doanh Giải Pháp Kỹ Thuật Số Internet
2020
Tháng 8 Ngày 13
Bắt đầu kinh doanh Hỗ Trợ Kỹ Năng Đặc Định
2019
Tháng 11 Ngày 1
Bắt đầu kinh doanh Giới Thiệu Nhân Sự
2019
Tháng 7 Ngày 1
Bắt đầu kinh doanh Tiếp Thị Internet
2019
Tháng 6 Ngày 7
Thành lập Start Again Corporation